Suscriute via feed
 
 
 
 

Trencament de vidres

Cobreix la reposició de les llunes fins el límit pactat en les seves condicions particulars, no cobreix els miralls retrovisors ni els vidres de fars i intermitents.

Abans de reposar-les ha de donar part en l'asseguradora o mediador.

Existeixen serveis d'assistència per reposar-les in situ per compte de l'asseguradora.